Ka shumë faqe si DiziShqip por na vizitoni vetëm në DiziShqip.com dhe mos ndihmoni të tjerët që vjedhin punën tonë.

Biran Damla Jallmaz merr podiumin më 8 mars, Ditën Ndërkombëtare të Grave

Posted 2022/03/0412350

Biran Damla Jallmaz është e emocionuar që do të jetë në podium në projektin ‘Gratë e Forta të së Ardhmes’, i cili do të zhvillohet më 8 mars në Sallën Uniq.

Gjatë natës, ku Çaglla Sikel do të jetë prezantuese, një dizajn nga çdo periudhë do të shitet me ankandin që do të menaxhohet nga Xhem Jallmaz.

Me organizatën në të cilën të gjitha të ardhurat e ankandit dhe biletave do të transferohen në fondin e bursave të Fondacionit të Vullnetarëve të Komunitetit, arsimi i studentëve të rinj universitarë do të mbështetet. Biran Damla Yılmaz, e cila deklaroi se ishte shumë e lumtur që u përfshi në një projekt kaq domethënës, tha: “Është shumë mirë të mbështesim gratë e forta të së ardhmes.